Experiment expertbibliotheek FMS

NPZA-banner-expertbibliotheek.pngHet lezen van collega’s in plaats van studieboeken. Dat is het idee achter expertbibliotheek. Het idee ontstond in de eerste coronagolf. De Federatie voor Medisch Specialisten vond het concept interessant. Van 2022 mogen we in een jaar tijd het experiment uitvoeren en kijken of de resultaten schaalbaar zijn. AIOS vanuit diverse disciplines met belangstelling voor palliatieve zorg wordt de mogelijkheid geboden om aan dit experiment mee te doen.

Van leerdoel naar resultaat

NPZA-banner-leerdoel-(1).png

Voorbeeld titels van boeken

  • Communiceren over beperkt toekomst perspectief
  • Hoop doet leven!
  • Markeren van de palliatieve fase – gemakkelijker gezegd dan gedaan!

Updates

10 februari landelijke kick off
Interview Corine Hess "Geen secode sptijd gehad van deze manier van leren"

Toolkit

De expertbibliotheek is een vrijblijvend, aanvullend onderwijsmiddel. AIOS die gebruik maken van de expertbibliotheek ‘lenen’ een expert, waarmee ze in gesprek gaan om een specifieke leervraag te beantwoorden.  Bekijk/download hier de toolkit.

Meer weten

Meer weten over het project Expertbibliotheek neem contact op met de werkgroepleiders:
Annicak van der Plas, coördinator expertisecentrum Amsterdamumc -
a.vanderplas@amsterdamumc.nl

Wies Wagenaar, netwerkcoördinator palliatieve zorg Amsterdam en Diemen.
wieswagenaar@npza.nl

Contact en nieuwsbrief