Aandachtsvelder / teamtaak palliatieve zorg

Samenvatting

Het NPZA heeft een visie op deskundigheidsbevordering ontwikkeld. Onderdeel van deze visie is de positionering van de aandachtsvelder palliatieve zorg in de organisaties. 

De aandachtsvelder palliatieve zorg of verpleegkundig/verzorgende met teamtaak palliatieve zorg zijn de spil op de werkvloer waar het gaat om palliatieve zorg. Zij vervullen een train de trainersfunctie en nemen initiatief tot verbetertrajecten op de afdelingen en teams in de organisaties. Door het scholen van deze (relatief kleine) groep op inhoud én rol/taakopvatting wordt grote impact bereikt voor de gehele organisatie en zal de rol van aandachtvelder worden bestendigd.Afbeelding1.png


Visie op deskundigheidsbevordering

 

Trainingstraject rol van aandachtsvelder

Van september 2022 tot en met september 2023 wordt een trainingstraject opgestart met hierin een eendaagse training. Maar dit is niet alles. Een jaar lang ondersteunen wij de getrainde aandachtsvelders door het bieden van een programma met daarin terugkombijeenkomsten voor verdieping, casuïstiekbesprekingen, kennisboxen op thema om gemakkelijk kennis te delen op de werkvloer etc. 
Meld je aan via deze link voor de eendaagse training met een jaar ondersteuning. Lees meer.

Kennisboxen

Kennisbox.pngWij ontwikkelen kennisboxen  aan de hand van de domeinen van het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Deze kennisboxen maken we om te inspireren en kennis over palliatieve zorg op een laagdrempelige manier te verspreiden onder collega's, in teams of organisaties. Aandachtvelders palliatieve zorg van ons netwerk ontvangen de boxen Wij hopen hen hiermee te helpen in het delen van de kennis die zij hebben opgedaan. 

Kennisbox - Zingeving en Spiritualiteit

 

Interviews

Afsluitende bijeenkomst

Onderzoek

Jojanneke van Staveren won de Anna Reynvaanbeurs. Met deze beurs kan er onderzoek gedaan worden naar de impact van de training en het trainingsprogramma. 
Lees hier het juryrapport.

Contact en nieuwsbrief