Praktijksymposium; 'Palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn'

  • Datum 14-02-2022
  • Tijd 13:30 tot 16:00
  • Locatie via Zoom
  • Doelgroep agogisch geschoolde professionals, zoals woonbegeleiders, persoonlijk begeleiders, sociaal en maatschappelijk werkers. Verpleegkundigen, verzorgenden en andere belangstellenden zijn ook welkom!

De groep mensen die dak- of thuisloos is, wordt steeds ouder. Wel overlijden deze mensen gemiddeld 10 tot 20 jaar eerder dan iemand die niet dakloos is. 

Als hulpverlener kun je verrast of geschrokken zijn als een cliënt of bewoner plotseling overlijdt. Of kun je met de handen in het haar zitten als iemand langdurig veel pijn heeft en de situatie uitzichtloos is. Het kan zijn dat je niet goed weet wat je moet doen als iemand te horen heeft gekregen dat hij of zij ongeneeslijk ziek is. Of dat je niet weet wat je moet doen als een cliënt of bewoner graag in jullie voorziening wil overlijden.

Palliatieve zorg is zorg die aan mensen wordt gegeven wanneer genezing van de ziekte niet meer mogelijk is. Soms overlijdt iemand die niet meer kan genezen snel, soms juist niet. 

Wat kun jij als hulpverlener betekenen voor de cliënt of bewoner? 

Antwoord op deze (en andere) vragen krijg je op ons praktijksymposium 

Contact en nieuwsbrief