Online bijeenkomst nier-leverfalen en medicatie in de palliatieve fase

  • Datum 14-09-2022
  • Tijd 20:00 - 21:30
  • Locatie via Teams
  • Kosten -
  • Uiterste inschrijfdatum 07-09-2022

Veel patiënten hebben in de laatste fase van het leven nier- en/of leverfunctiestoornissen. Zorg is gericht  op maximaal mogelijk behoud van de nierfunctie en uit behandeling van de symptomen.

Een verminderde nier- en/of leverfunctie kan gevolgen hebben voor de medicamenteuze behandeling van patiënten in de palliatieve fase. Wanneer en hoe we hier rekening mee moeten houden komt aan de orde in deze scholing.

Deze online bijeenkomst wordt georganiseerd door de gezamenlijke netwerken palliatieve zorg van Noord Holland en Flevoland.

 

Contact en nieuwsbrief