Basiscursus palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen

  • Datum 14-03 / 28-03-2023
  • Locatie Amsterdam UMC
  • Doelgroep verzorgenden en verpleegkundigen niveau 3, 4 en 6
  • Kosten € 300,-

Het doel dat Amsterdam UMC met deze cursus wil bereiken is dat u nóg meer van waarde kunt zijn voor de patiënt in de laatste fase van zijn leven en voor zijn naasten. Ook bieden zij handvatten hoe voor uzelf en uw collega’s te zorgen in deze vaak complexe zorg.

De basisscholing palliatieve zorg is een blended learning traject: een combinatie van digitaal en interactief leren op lokaties. De inhoud is door en voor zorgprofessionals ontwikkeld en gebaseerd op het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg.

Meer informatie over de basiscursus palliatieve zorg vindt u op de website van Amsterdam UMC

Contact en nieuwsbrief