ZinverZetten - Zingeving vanuit een filosofisch perspectief voor aandachtvelders Palliatieve zorg

  • Datum 27-09 / 11-10-2022
  • Tijd 13:00 tot 15:00
  • Locatie online en live
  • Doelgroep aandachtvelders palliatieve zorg
  • Uiterste inschrijfdatum 19-09-2022
  • Beschikbare plaatsen 20 van de 20

“De term ‘zingeving’ betekent dat je zelf aan de bak moet”, zei Gude. “Je moet zin maken, ook als de moed je in de schoenen zakt.”

ZinverZetten is ontstaan uit een idee van voormalig Denker des Vaderlands, René Gude. Volgens Gude heeft het woord ‘zin’ vier betekenissen: het Zinnelijke, het Zintuiglijke, het Zinrijke en het Zinvolle.

Samen vormt het gedachtegoed een brede, praktische en niet moralistische invulling van zingeving die goed aansluit op het dagelijks bestaan en waarmee je anderen kunt helpen bij zingevingsvragen. Peter Henk Steenhuis, filosoof en redacteur bij dagblad Trouw heeft Gude’s gedachtegoed verder uitgewerkt voor zingeving & werksituaties. Gids in eigen-zinnig leven, Lottie van Starkenburg, breidde het gedachtegoed verder uit: zingeving in het dagelijks leven vanuit het patiëntperspectief. 

Ben je aandachtvelder palliatieve zorg en wil je ook je ZinverZetten?

Deze workshop is speciaal voor aandachtvelders palliatieve zorg, als je deze rol vervult in een organisatie óf tenminste de basiscursus palliatieve zorg of een opleiding op het gebied van palliatieve zorg hebt gedaan.

 

Inschrijving gesloten.
Contact en nieuwsbrief