Casusbespreking Levend verlies

  • Datum 19-10-2023
  • Tijd 15:00 tot 17:00
  • Locatie Slotervaart Gezondheidscentrum, Louwesweg 6
  • Doelgroep aandachtsvelders palliatieve zorg en overige professionals werkzaam in zorg en welzijn
  • Kosten Geen

De diagnose krijgen van een ongeneeslijke ziekte heeft grote impact op iemand zelf en ook op zijn/haar naasten. Ieder maakt een eigen proces door en heeft een eigen manier om met de naderende dood om te gaan.

Tijdens deze interactieve bijeenkomst wordt theorie (zoals het duale procesmodel) gekoppeld aan voorbeelden uit je eigen praktijk. Er zal in elk geval aandacht worden besteed aan hoe je in gesprek kan gaan over verlies, wat signalen van complexe rouw zijn en welke mogelijkheden er zijn om iemand door te verwijzen. Meer kun je lezen in de uitnodiging , direct inschrijven kan ook.

Contact en nieuwsbrief