Troost in de palliatieve zorg

  • Datum 03-11-2022
  • Tijd 14:00-16:30
  • Locatie Wijngoed Kranenburg, Kostedeweg 2, 7251 MZ Vorden (Kranenburg)
  • Doelgroep zorgprofessionals en vrijwilligers werkzaam in de palliatieve zorg, met name wijkverpleegkundigen, palliatief verpleegkundigen, poh’s, verzorgenden, vrijwilligers in hospices en VPTZ

In de dagelijkse zorgpraktijk blijkt dat het bieden van troost niet eenvoudig is, vooral in het palliatieve traject. Alle professionals en vrijwilligers die betrokken zijn in de palliatieve zorg ervaren dit. Daarom biedt Netwerk Palliatieve Zorg regio Achterhoek en Zutphen in samenwerking met Willem, Hart voor levensvragen een scholing aan over troost.

Troost raakt aan de meest wezenlijke vragen van ons mens-zijn, dus ook aan de kern van goede zorg. Vanuit dit perspectief ligt in deze scholing de nadruk op troost als concrete handeling. De handeling die als gevolg heeft dat iemand zich geborgen voelt en een vorm van uitzicht gaat ervaren.

Deze scholing wordt georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg regio Achterhoek en Zutphen, in samenwerking met Willem, Hart voor levensvragen.

 

Het maximale aantal deelnemers is bereikt, inschrijven is niet meer mogelijk

Contact