Glossy In Gesprek over palliatieve zorg in onze regio.

Nieuws NPZ Palliatieve Zorg Achterhoek, Oost-Achterhoek, West-Achterhoek en regio Zutphen 04 april 2023

Dagelijks geven zorgprofessionals en vrijwilligers in de Achterhoek/Zutphen zorg en aandacht aan mensen die niet meer beter worden. In verband met de internationale dag Palliatieve Zorg is er afgelopen maandag een symposium in het Amphion geweest voor deze groep zorgverleners met medewerking van Matthijs van Nieuwkerk. Naast het symposium is er eenmalig een glossy IN GESPREK gemaakt met inspirerende verhalen.

Matthijs van Nieuwkerk mocht aan het eind van de bijeenkomst de glossy In Gesprek overhandigen aan Peter en Lia. Dit tijdschrift zet de palliatieve zorg in de regio Achterhoek en Zutphen in het zonnetje. Diverse mensen uit de regio komen aan het woord. Lees hier de digitale versie en/of bestel een aantal exemplaren.

In-gesprek-december-2022-1.png

Contact