Diplomering verpleegkundigen palliatieve zorg

Nieuws NPZ Palliatieve Zorg Achterhoek, Oost-Achterhoek, West-Achterhoek en regio Zutphen 07 juni 2022

Op diverse niveaus en binnen alle organisaties vindt scholing plaats rond palliatieve zorg. Zo ontvingen op 22 april Pauline Lubberhuizen ( Buurtzorg Lochem), en Saskia Boersma-Grevers (Buurtzorg Brummen) op het Saxion het diploma van hun post- hbo opleiding palliatieve zorg. Van harte gefeliciteerd! Pauline heeft zich bezig gehouden met vroegtijdige zorgplanning, en de drempels en bevorderende factoren om het gesprek aan te gaan. Drempels kunnen liggen bij zowel de professional als de patiĆ«nt. Saskia heeft zich verdiept in het begrip “hoop”, en wat dit betekent in de palliatieve fase. Saskia en Pauline hebben de opleiding als zeer verrijkend ervaren. Mocht je in de afgelopen tijd ook geschoold zijn, persoonlijk of als groep binnen een zorgorganisatie: laat het ons weten!! Er gebeurt misschien wel veel meer op dit terrein dan naar buiten toe te merken is.

Ook landelijk V&VN lanceerde op 20 mei 2022 het profiel Palliatieve Zorg Verpleegkundige. Een belangrijk moment, want met lancering van dit competentieprofiel is duidelijk welke competenties van een palliatieve zorg verpleegkundige verwacht mogen worden.

Contact