Casuïstiekbespreking West Achterhoek 'Ondersteuning in de stervensfase'

  • Datum 04-03-2024
  • Tijd 15.45-17.15 uur
  • Locatie Auditorium Slingeland Ziekenhuis | Doetinchem
  • Doelgroep Verpleegkundigen, verzorgenden en POH’s in West Achterhoek

Herkennen dat iemand op korte termijn komt te overlijden maakt dat alle betrokkenen zich daarop kunnen voorbereiden. Goede communicatie met de patiënt en met de naasten kan helpen om dit te erkennen en de verwachtingen te sturen. De zorg verandert en gaat steeds meer over symptoombestrijding en comfort. Hoe kunnen we deze fase ondersteunen vanuit een proactief beleid? Aan de hand van casuïstiek laten we zien hoe  belangrijk markering en multidisciplinaire samenwerking is, en hoe je dat in de praktijk kunt brengen.  

Klik hier voor de flyer met meer informatie.

⇒ Op de hoogte blijven van Netwerk Palliatieve Zorg Achterhoek en regio Zutphen?
Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Graag voornaam & achternaam invullen
Let erop dat je het juiste nummer invult, anders worden punten helaas niet bijgeschreven
Contact