Ziekenhuiszorg bij corona
Thema

Ziekenhuiszorg bij corona

Bij patiënten met het COVID-19-virus in het ziekenhuis speelt een diversiteit van urgente vraagstukken. Vanuit diverse ziekenhuizen en samenwerkingsverbanden zijn documenten gemaakt die ondersteuning kunnen bieden bij de inrichting en uitvoering van lokale processen in de zorg voor COVID-19-patiënten die onderstaand worden gedeeld. PZNL en de redactie van Palliaweb werken hierin nauwgezet samen met de FMS. Klik op de links hieronder om de documenten te downloaden.

Documenten over palliatieve zorg en het coronavirus

Snel naar: Algemeen | Proactieve zorgplanning | Effectieve communicatie | Symptoombestrijding | Zorg voor mantelzorgers en naasten | Stervensfase en overlijden

Voor vragen, neem contact op met:
Carola Heimensen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 1 maart 2022

Alle informatie op deze pagina wordt door de corona-redactie van Palliaweb doorlopend gecontroleerd op actuele relevantie en juistheid. Hoewel de huidige situatie ten opzichte van het begin van de pandemie gewijzigd is door de hoge vaccinatiegraad en de mogelijkheden voor behandeling bij ernstige besmetting, voldoet de hier geboden informatie voor palliatieve zorg ons inziens nog altijd aan die criteria. Deze informatie is mede tot stand gekomen dankzij de inbreng van de PZNL Expertgroep bestaande uit hoogleraren palliatieve geneeskunde, artsen en verpleegkundigen uit het hele land en de medisch en verpleegkundig adviseurs van PZNL. We nodigen zorgverleners van harte uit om relevante aanvullingen te mailen en/of aan te geven wat zij missen

Algemeen

Proactieve zorgplanning (advance care planning)

Effectieve communicatie

Symptoombestrijding

Zorg voor mantelzorgers en naasten

Stervensfase en overlijden

Voor advies en vragen over palliatieve zorg en het coronavirus

Op onderstaande kaart vind je alle 65 Netwerken Palliatieve Zorg in Nederland, gesorteerd op regio. Deze netwerken hebben eigen websites met informatie over palliatieve zorg in de regio.

Netwerk zoeken op regio

 

Veelbesproken onderwerpen rondom organisatie en bekostiging

Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben maatregelen genomen om zorgverleners te ondersteunen bij de aanpak van het coronavirus, zodat zij niet onnodig wordt belast met financiële onzekerheden of administratieve beslommeringen.

Voor aanbieders van de basisinfrastructuur en zorg voor kwetsbare mensen biedt zorgverzekeraars en -kantoren ondersteuning bij liquiditeit, uitvoering van besluiten van de ROAZ & gevolgen van onderbenutting van capaciteit of verschuivingen binnen het zorgaanbod.

Meer informatie over maatregelen in de bekostiging en financiering is te vinden op de websites van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Hier zijn onder andere antwoorden op de volgende vragen te vinden:

Voor vragen, neem contact op met:
Carola Heimensen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 1 maart 2022
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.