Organisatie van zorg bij corona
Thema

Organisatie van zorg bij corona

In dit thema wordt informatie verzameld over organisatorische en financiële vraagstukken. Meer informatie over maatregelen in de bekostiging en financiering is te vinden op de websites van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Documenten over palliatieve zorg en het coronavirus

Snel naar: Structuur en proces | Veelbesproken onderwerpen | Meldpunt knelpunten bij palliatieve zorg tijdens de corona uitbraak
 

Contactpersoon
Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 10 mei 2022

Alle informatie op deze pagina wordt door de corona-redactie van Palliaweb doorlopend gecontroleerd op actuele relevantie en juistheid. Hoewel de huidige situatie ten opzichte van het begin van de pandemie gewijzigd is door de hoge vaccinatiegraad en de mogelijkheden voor behandeling bij ernstige besmetting, voldoet de hier geboden informatie voor palliatieve zorg ons inziens nog altijd aan die criteria. Deze informatie is mede tot stand gekomen dankzij de inbreng van de PZNL Expertgroep bestaande uit hoogleraren palliatieve geneeskunde, artsen en verpleegkundigen uit het hele land en de medisch en verpleegkundig adviseurs van PZNL. We nodigen zorgverleners van harte uit om relevante aanvullingen te mailen en/of aan te geven wat zij missen

Structuur en proces


Veelbesproken onderwerpen rondom organisatie en bekostiging 

Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben maatregelen genomen om zorgverleners te ondersteunen bij de aanpak van het coronavirus, zodat zij niet onnodig wordt belast met financiële onzekerheden of administratieve beslommeringen. In dit kader heeft de NZa twee beleidsregels opgesteld. Eén beleidsregel voor alle zorg waarvoor de NZa prestatie en/of tariefregulering vaststelt en een aparte beleidsregel voor de langdurige zorg. Meer informatie over maatregelen in de bekostiging en financiering is te vinden op de websites van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Hier zijn onder andere antwoorden op de volgende vragen te vinden: Meldpunt knelpunten bij palliatieve zorg tijdens de corona-uitbraak

Praktijkteam palliatieve zorg van VWS
030 - 789 78 78 of meldpunt@juisteloket.nl

Contactpersoon
Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 10 mei 2022
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.