08. Organisatie van zorg bij corona
Thema

08. Organisatie van zorg bij corona

In dit thema wordt informatie verzameld over organisatorische en financiële vraagstukken. Meer informatie over maatregelen in de bekostiging en financiering is te vinden op de websites van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Documenten over palliatieve zorg en het coronavirus

Snel naar: Structuur en proces | Voorbeelden van nieuwe initiatieven in tijden van Corona | Veelbesproken onderwerpen | Meldpunt knelpunten bij palliatieve zorg tijdens de corona uitbraak
 

Contactpersoon Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 15 juni 2021

Structuur en proces

Voorbeelden van nieuwe zorg initiatieven in tijden van corona
 

In samenwerking met Verpleegkundige Topzorg, Menzis en ROAZ is in Groningen het Corona Thuisteam opgezet. Het Corona Thuisteam bood uitsluitend thuiszorg voor cliënten met corona of cliënten die door de huisarts of GGD er ernstig van verdacht worden corona te hebben. Het Corona Thuisteam bood alle vormen van thuiszorg, van ADL tot intensieve thuiszorg. Palliatief terminale thuiszorg behoorde daarbij ook tot de mogelijkheden, maar alleen in goed overleg met artsen en naasten. Terminale coronapatiënten in het ziekenhuis konden op die manier naar huis om daar, in hun eigen vertrouwde omgeving, te sterven. In juni 2020 liepen de coronabesmettingen terug en ging de status van het Corona Thuisteam over in waakvlamstatus. Op 11 november 2020 is besloten dat het thuisteam niet meer zal worden opgestart. Meer hierover is te lezen in het nieuwsbericht dat op de website van het Corona Thuisteam is geplaatst.

Meer informatie: https://coronathuisteam.nl/

Het Aafje Zorghotel bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid is opnieuw beschikbaar gesteld als tijdelijk coronacentrum voor de regio Rijnmond. Het centrum, dat eigenlijk een revalidatiecentrum is, biedt 121 extra zorgbedden voor mensen met een coronabesmetting.

Tijdens de eerste golf van de pandemie verbleven er in totaal ruim 250 patiënten in het centrum. In het coronacentrum werden alleen mensen opgenomen bij wie was vastgesteld dat zij besmet waren met het coronavirus. Het ging dan om patiënten die zorg nodig hebben, maar niet per se in een ziekenhuis behandeld moeten worden. De medewerkers zijn gewend om complexe zorg te leveren. Het zorghotel stond in directe verbinding met het ziekenhuis. 

Op dit moment liggen er geen coronapatiënten meer in het zorghotel en is de revalidatiezorg die normaal in het zorghotel wordt geboden weer opgestart. Wel blijven er een paar plekken open voor mensen met een coronabesmetting. Het tijdelijke coronacentrum is strikt gescheiden van de revalidatie-etages van het zorghotel.

Bron: aafje.nl en Skipr

Op beide OLVG locaties is afgelopen voorjaar een Palliatieve Corona Unit (PCU) ingericht, in OLVG, locatie Oost waren 6 bedden, en in OLVG, locatie West 2 bedden beschikbaar.

Deze units waren bedoeld voor alle COVID-19-patiënten waarbij de verwachting is dat ze binnen een week gaan overlijden en niet thuis kunnen blijven of niet naar elders (bv verpleeghuis) konden worden overgeplaatst. De zorg werd hier geleverd door het Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg OLVG. Op de Palliatieve Corona Unit mocht bezoek van familie komen, maximaal 2 mensen.

Bron: Olvg.nl

De Hospices Jasmijn, Willem Holtrop, De Regenboog en Nijkerk hebben de handen ineen geslagen en voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor goede palliatief terminale zorg in de regio Noord West Veluwe. Van 4 tot 30 april was Hospice De Regenboog een COVID-hospice. Omdat bij huisartsen en het ziekenhuis een daling te zien is van het aantal mensen met een coronabesmetting kan het hospice afschalen. Op dit moment worden er daarom ook gasten opgenomen zonder een (verdenking van) coronabesmetting. Het gebouw is geschikt om gelijktijdig ook patiënten mét een (verdenking van) coronabesmetting op te nemen.  

Daarnaast deed het eerder gesloten zorgcentrum Dillenburg in Ermelo sinds begin april dienst als noodhospitaal voor mensen met Corona. In het noodhospitaal werden de afgelopen drie maanden 43 patiënten verzorgd, van wie er twintig COVID-19 hadden. Na de laatste COVID-19-patiënt werd er toegewerkt naar een afbouw. Alleen niet-coronapatiënten werden opgenomen die tijdelijk verzorging nodig hadden of twee weken in quarantaine moesten. En nu zijn de kamers weer leeg. Voor het geval er in het najaar een tweede golf van corona mocht uitbreken in de regio, blijft het noodhospitaal voorlopig paraat en ingericht als stand-by-ziekenhuis.

Voor meer informatie, zie de website van Harderwijkse Zaken, de website van ZNVW en de website van hospice Nunspeet.


Veelbesproken onderwerpen rondom organisatie en bekostiging 

Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben maatregelen genomen om zorgverleners te ondersteunen bij de aanpak van het coronavirus, zodat zij niet onnodig wordt belast met financiële onzekerheden of administratieve beslommeringen. In dit kader heeft de NZa twee beleidsregels opgesteld. Eén beleidsregel voor alle zorg waarvoor de NZa prestatie en/of tariefregulering vaststelt en een aparte beleidsregel voor de langdurige zorg. Meer informatie over maatregelen in de bekostiging en financiering is te vinden op de websites van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Hier zijn onder andere antwoorden op de volgende vragen te vinden: Meldpunt knelpunten bij palliatieve zorg tijdens de corona-uitbraak

Praktijkteam palliatieve zorg van VWS
030 - 789 78 78 of meldpunt@juisteloket.nl

Contactpersoon Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 15 juni 2021
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.