09. Bedden vrij in hospices
Thema

09. Bedden vrij in hospices

'Bedden vrij in hospices' biedt een overzicht van de beschikbare hospicebedden in Nederland. De beschikbaarheidsgegevens zijn afkomstig uit de app PalliArts. Het merendeel van de Netwerken Palliatieve Zorg in Nederland houdt in deze app de beschikbaarheid van bedden in hospices bij, op basis van regionale afspraken (mede daardoor zijn onderlinge verschillen mogelijk). De 'Bedden vrij-module' is ontwikkeld als hulpmiddel voor de regio. Om de mogelijkheid te bieden om in tijden van krapte over de regiogrenzen heen te kijken geeft de module een landelijk overzicht. 

Contactpersoon Team PalliArts IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 23 februari 2021

Dit landelijke overzicht biedt daarnaast nog extra informatie.

Er kan gezocht worden naar

  • reguliere hospicebedden voor patiënten die geen corona hebben
  • hospice-bedden voor patiënten met corona

Sommige hospices kunnen in deze tijd soms geen patiënten meer opnemen. Bij deze hospices staat 'Opnamestop voor onbepaalde tijd'.

Informatie over aanmelding, opnamebeleid en maatregelen in de zorgverlening voor patiënt en naasten, kunnen opgevraagd worden bij de hospicevoorziening zelf.

Open volledige beeldscherm weergave

*deze pagina is op dit moment het beste te bekijken op desktop

Contactpersoon Team PalliArts IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 23 februari 2021
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.