Een bitterzoete tijd – Nieuwe inzichten in passende ondersteuning door vrijwilligers in de laatste levensfase

  • Datum 28-05-2024
  • Tijd 15.30 - 17.00 uur
  • Locatie Online
  • Doelgroep Sociaal werkers, verpleegkundigen en verzorgenden

Bijna een kwart van de mensen in de laatste levensfase en hun mantelzorgers zijn onbekend met de ondersteuning die vrijwilligers hen thuis kunnen bieden. En dat terwijl 70% van de mensen die zorgt voor iemand in de laatste levensfase thuis zich overbelast voelen. Verwijzers – zoals huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal werkers- spelen daarom een cruciale rol. Zij kunnen tijdig signaleren dat een naaste overbelast dreigt te raken en doorverwijzen naar een vptz-organisatie. 

In mei worden twee gratis webinars voor verwijzers georganiseerd. In de webinars leren verwijzers wanneer en hoe ze kunnen verwijzen naar een vrijwilliger. Ook wordt in de webinars ingegaan op de resultaten van de onderzoeken van Verwey Jonker en het RadboudUmc over drempels die mensen ervaren om een vrijwilliger toe te laten.

Accreditatie

Voor het webinar is accreditatie aangevraagd voor 1 punt bij het registerplein Sociaal werk en via PZNL bij V & VN.

Aanmelden

Aanmelden kan op de website van Agora.

Waar loop jij tegenaan?
Deel je knelpunten