Consortiumraad

  • Datum 10-10-2023
  • Tijd 17.30 - 20.00 uur
  • Locatie Nog nader te bepalen

Op 10 oktober vindt de Consortiumraad plaats. Onderwerpen die besproken worden:

  • stand van zaken consortium brede verkenning ikv NPPZ II
  • evaluatie van de lerende netwerken
  • evaluatie structuur consortium (coördinatieteam en consortiumraad)

Verder in te vullen: voor ideeën: mail a.vanderscheer@pznl.nl

Waar loop jij tegenaan?
Deel je knelpunten