Speerpunten

Propallia werkt aan drie speerpunten:

  1. Informatie en communicatie: Zorgverleners hebben oog voor de informatiebehoefte van patiënten en hun naasten en geven van daaruit goede, tijdige en op hun behoeften afgestemde informatie over wat de palliatieve fase en de palliatieve zorg inhoudt en wat de zorgmogelijkheden zijn met respect, aandacht en ruimte voor eigen regie.
  2. Verandering in rollen en relaties: Zorgverleners hebben oog voor de nieuwe rol die patiënten en naasten krijgen in de palliatieve fase en realiseren zich dat het omgaan met deze nieuwe rol niet alleen praktische consequenties heeft, maar ook consequenties op betekenisniveau. Zorgverleners zijn in staat in gesprek te gaan over beide niveaus en geven ondersteuning bij het zich moeten voegen in de nieuwe rollen en bij de veranderingen in relaties ten gevolge van de ziekte.
  3. Overdracht en samenwerking. Patiënten en naasten kunnen ervan uitgaan dat er een goede overdracht tussen 1e en 2e lijn en vice versa is. Samenwerking tussen zorgverleners en relevante kennis bij alle partijen op het juiste moment is hierbij een noodzaak.

Bij alles wat we doen hebben we speciale aandacht voor ouderen en mensen met een migratieachtergrond. Rond onze speerpunten ondernemen we verschillende activiteiten. Deze activiteiten vind je terug in ons jaarplan en in onze agenda.

Meld je aan voor de nieuwsbrief