Verdiepende training palliatieve zorg voor consulenten
Agenda

Verdiepende training palliatieve zorg voor consulenten

 • Datum 22 juni 2021
 • Type evenement training
 • Tijd evenement 16.45 - 20.00
 • Accreditatie Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen (V&VN), verpleegkundig specialisten (VSR), huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten (ABAN).
 • Kosten Gratis
 • Locatie Online
 • Organisator Fibula
Contactpersoon Herlin Woldberg Fibula
Laatst geactualiseerd: 12 mei 2021

‘Kanker heb je samen’. Deze uitspraak doelt doorgaans op de draaglast van de ziekte, die ook de naasten van de patiënt ervaart. In deze onderlinge relaties van de patiënt kan het soms lelijk escaleren. Patiënt, partner en andere naasten kunnen heel verschillend omgaan met de ziekte. Het zijn verschillen die onder de druk van de laatste levensfase uitvergroot raken en soms zelfs in heftige ruzies kunnen polariseren. Consultvragers kunnen in dit spanningsveld betrokken raken en zich onder druk gezet voelen door naasten van de patiënt. 

Voor zorgverleners is het doorgaans niet gemakkelijk om met dit soort heftige reacties om te gaan. Juist omdat ze voor ogen hebben het stervensproces ‘mooi te laten verlopen’ kunnen ze zich meer dan ooit onthand voelen. Soms komen ook in het medisch behandelteam zelf betrokken professionals lijnrecht tegenover elkaar te staan in het behandelbeleid, wat de samenwerking om tot goede palliatieve zorg te komen in de weg staat. De consulent kan helpen om vanuit een attitude van meervoudige partijdigheid mee te denken hoe deze verstoringen te begrijpen en te hanteren. In de training leren deelnemers - naast de inzet van de vertrouwde ‘schokbrekers’ die ook in deze situaties meer dan nodig zijn - een aantal specifieke interventies die helpen om weer meer verbondenheid te creëren, zowel in het steunsysteem van de patiënt als in het medisch behandelteam.

Programma

 • 16.45: Inlog training
 • 17.00: Start training
 • 17.05: Introductie en kennismaking
 • 17.10: Theorie ‘krachtenvelden’
 • 17.35: Interactie presentatie theorie
 • 18.15: Pauze
 • 18.45: Plenair rollenspel met acteur
 • 19.30: Leerpunten en evaluatie
 • 20.00: Afsluiting

Meer informatie en inschrijven

Meer informatie is te vinden in de uitnodiging van de training. Inschrijven kan via de website van IKNL.

Contactpersoon Herlin Woldberg Fibula
Laatst geactualiseerd: 12 mei 2021
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.