Pijn en pijnbestrijding (congres)
Agenda

Pijn en pijnbestrijding (congres)

 • Datum 16 november 2022
 • Type evenement congres
 • Tijd evenement 9.30 - 16.30 uur
 • Accreditatie Aangevraagd bij V&VN, VSR en NVAM (5 punten)
 • Kosten € 195 - € 210
 • Plaats Ede (Reehorst)
 • Organisator Congressen MetZorg
Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 17 augustus 2022

Pijn komt heel veel voor. Na bijvoorbeeld een operatie, trauma of onderzoek kan acute pijn ontstaan. Een chronische aandoening, zoals diabetes, multiple sclerose (MS), de ziekte van Parkinson of dementie kan tot pijn leiden. En bij levensbedreigende ziekten zoals kanker komt pijn ook veel voor. Pijn is niet iets dat we zomaar moeten accepteren. Ernstige pijn zorgt ervoor dat mensen minder bewegen, minder goed doorademen en minder goed slapen. Pijn kan leiden tot ernstige complicaties, zoals longontsteking of trombose, maar ook tot depressieve gevoelens, minder sociale contacten en stress.

De verpleegkundige is een spilfunctie in de zorg bij pijn. Daarom is veel kennis en inzicht nodig over pijn.

Na afloop van dit congres is de deelnemer op de hoogte van:

 • hoe het bewust maken, voelen en verwerken van verdrongen emoties kan leiden tot vermindering van pijnklachten
 • hoe pijn, angst en stress bij patiënten door middel van je eigen verbale en non-verbale communicatie kan verminderen
 • hoe je zorgt voor iemand die pijn heeft in de palliatieve fase
 • hoe chronische pijn na een operatie tijdigis te herkennen
 • hoe te merken is of iemand met dementie pijn lijdt
 • welke rol muziek speelt bij pijnbestrijding
 • de oorzaken en behandeling van buikwandpijnsyndroom
 • of pijn door de patiënt te beïnvloeden is

09.30 uur Ontvangst

10.00 uur Opening door dagvoorzitter Marcellino Bogers

10.10 uur Leer de pijn af
Lian Tjon Soei Len, anesthesioloog-pijnspecialist, Dijklander ziekenhuis en Cindy Heen, ervaringsdeskundige.
Ondanks het feit dat er een steeds grotere groep mensen aanhoudende onbegrepen lichamelijke (pijn)klachten heeft, heeft de gezondheidszorg hier onvoldoende antwoord op. De zorg richt zich vooral op het ‘leren leven met de klachten’. Mensen blijven chronisch ziek. Een paradigmashift is nodig. Wanneer er met een andere visie naar chronische aanhoudende pijnklachten wordt gekeken, is er wel een verklaring mogelijk. Het is oplosbaar en sommige mensen kunnen genezen. De kern van deze visie is dat onbewuste, verdrongen emoties de belangrijkste oorzaak zijn van het ontstaan en in stand houden van medisch onverklaarde lichamelijke klachten. Deze verdrongen emoties bewust maken, voelen en verwerken, leidt tot herstel. Emotional Awareness and Expression-therapie zou hier een belangrijke rol in kunnen spelen.

11.10 uur  Koffie- en theepauze

11.35 uur Focustaal bij pijn
Eveline Terwindt, mede-oprichter en trainer, Skills4Comfort en spoedeisendehulparts en medisch hypnotherapeut.
Hoe kun je door middel van je eigen verbale en non-verbale communicatie pijn, angst en stress bij patiënten verminderen? Een korte en praktische introductie in deze wetenschappelijk onderbouwde methode.

12.05 uur Pijn in de palliatieve fase
Ginette Hesselmann, verpleegkundig specialist, Consultatieteam Ondersteunende en Palliatieve Zorg, UMC Utrecht.
Pijn is een belangrijk onderwerp in de palliatieve fase. De ontwikkelingen laten steeds meer mogelijkheden zien voor complexe behandeling van deze pijn. Maar houden we ook oog voor de zachte kant? Hoe houden we oog op de gehele mens als het levenseinde nadert? Ginette neemt je mee in een andere manier van benadering door de zorgverleners.

12.35 uur Vroege waarschuwingsscore voor chronische pijn na operatie
Marjelle van Driel, promovendus Pijngeneeskunde, basisarts, UMC Utrecht.
Chronische postoperatieve pijn (CPSP) komt bij 10-50% van de geopereerde patiënten voor. CPSP is moeilijk te behandelen, gaat regelmatig gepaard met langdurig opioïdgebruik en beïnvloedt het functionele herstel en de kwaliteit van leven. Vroegtijdige herkenning van patiënten met een verhoogd risico op de ontwikkeling van CPSP vormt een belangrijke stap in het voorkomen en behandelen van dit invaliderende ziektebeeld.

13.05 uur Lunch

14.00 uur Pijn bij mensen met dementie
Wilco Achterberg, specialist ouderengeneeskunde/hoogleraar ouderengeneeskunde,  LUMC/Topaz.
Wilco Achterberg gaat in op het herkennen en behandelen van pijn bij mensen met dementie. Er is bij dementie sprake van een andere beleving van pijn, en toenemende problemen in herkenning en interpretatie. Ook bij behandeling zijn er verschillen. In deze presentatie worden aan de hand van recent onderzoek handvatten gegeven.

14.30 uur  Pijnbestrijding met muziek, een evidenced basedbenadering
Victor Fu, onderzoeker en arts, Erasmus MC, Rotterdam.
De huidige chirurgische patiëntenzorg is gericht op het verminderen van de fysiologische stressreactie op een operatie. De protocollen hiervoor bestaan voornamelijk uit niet-farmacologische interventies. Muziek kan stress verminderen en heeft gunstige effecten op postoperatieve pijn, de behoefte aan sedatie en opioïden.

15.00 uur Pauze

15.30 uur ACNES (buikwandpijnsyndroom)
Alice Kroon, verpleegkundig specialist pijnbestrijding, Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar.
ACNES staat voor Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome. De pijn ontstaat door beknelling (entrapment) van de huidtakjes. Alice gaat in op de mogelijke oorzaken en behandeling.

16.00 uur Kun je pijn zelf beïnvloeden?
Hans Timmerman, wetenschappelijk onderzoeker, UMC Groningen en Esmeralda Blaney Davidson, assistent professor en junior principal lecturer, Radmoudumc, Nijmegen.
Zowel acute als chronische pijn zijn veelvoorkomende gezondheidsproblemen. Echter, de behandeling is vaak niet afdoende. Naast bijvoorbeeld farmacologische behandelingen zijn er ook andere mogelijkheden die we de patiënt thuis en in het ziekenhuis kunnen aanreiken. In deze lezing gaan we in op deze mogelijkheden, geven we de wetenschappelijke basis hiervoor en laten we de aanwezigen zelf onderzoeken of dit werkt.

16.30 uur Afsluiting en borrel

Meer informatie en aanmelding

Ga voor aanmelden en meer informatie over het programma naar de website van Congressenmetzorg.

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 17 augustus 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.