Kinderpalliatieve zorg (vierdaagse basistraining)
Agenda

Kinderpalliatieve zorg (vierdaagse basistraining)

 • Datum 6 september 2021 t/m 6 december 2021
 • Type evenement vierdaagse basistraining
 • Tijd evenement 9:00 - 17:30 uur
 • Accreditatie Aangevraagd bij egisterplein (maatschappelijk werkers), SKGV (geestelijke verzorging), V&V (verzorgenden en verpleegkundigen), VSR (vpk. specialisten)
 • Kosten € 855 (€ 950 voor artsen)  
 • Plaats Utrecht
 • Organisator Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg
Contactpersoon Ellen Dijkstra-Rurup Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 26 april 2021

In de basistraining Kinderpalliatieve zorg komen actuele (wetenschappelijke) ontwikkelingen, vaardigheden, attitude en de organisatie van de palliatieve zorg gericht op kinderen aan bod. De deelnemers verdiepen zich in onderwerpen met betrekking tot het verlenen van palliatieve zorg aan kinderen, reflecteren hierop en doen vaardigheden op waardoor zij onderbouwing kunnen geven aan hun handelen en het handelen geprofessionaliseerd wordt. 
 
De multidisciplinaire training is onder meer bedoeld voor artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers.  

Leerdoelen

 • De deelnemer heeft kennis van de internationale definitie en de uitgangspunten van kinderpalliatieve zorg en handelt hiernaar en brengt dit tot uiting in het palliatief redeneren waar de vier dimensies: lichamelijk, psychisch, sociaal, existentieel centraal staan. 
 • De deelnemer past de richtlijn kinderpalliatieve zorg toe, vanaf het moment van diagnose levenskorte en levensbedreigende ziekte tot na levenseinde van het kind. 
 • De deelnemer her- en erkent het duale procesmodel bij zichzelf en de ander en anticipeert hierop. 
 • De deelnemer stelt de bewuste communicatie met en participatie van het zieke kind, ouders en diens broertje(s) en/of zusje(s) centraal. 
 • De deelnemer richt zijn interventies op de kwaliteit van leven om tot eenduidige afstemming met andere disciplines te komen.  

Deze scholing is gebaseerd op

 • Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, addendum Kinderpalliatieve zorg, IKNL/Palliactief 2017
 • Richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen (NVK, 2013) 
 • Methodiek Palliatief redeneren en beslisschijf (IKNL, 2013. www.pallialine.nl) 
 • Verzamelde informatie van Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, Netwerk Integrale Kindzorg en IKNL n.a.v. patient journeys
 • Actuele praktijkinformatie
 • Artikelen afkomstig van docenten die deskundig zijn op een van de gebieden binnen de kinderpalliatieve zorg.

Welke leervorm(en) worden gebruikt in deze scholing?  

 Contactonderwijs:interactief, multidisciplinair, leren van en met elkaar (samenwerking), voorbereidingsopdrachten en reflectie.  

Welke docent(en) verzorg(t)(en) de scholing?  

Verschillende professionals uit het werkveld van de kinderpalliatieve zorg. De coördinator van de training is Ellen Dijkstra-Rurup.  

Meer informatie en inschrijven

Voor meer informatie en inschrijven ga naar de website van Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.    


Deze scholing is door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt.

Contactpersoon Ellen Dijkstra-Rurup Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 26 april 2021
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.