De kansen en uitdagingen van transmurale palliatieve zorg (webinar)
Agenda

De kansen en uitdagingen van transmurale palliatieve zorg (webinar)

  • Datum 25 januari 2022
  • Type evenement webinar
  • Tijd evenement 16.00 - 18.00 uur
  • Plaats Online
  • Organisator PZNL
Contactpersoon
Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 16 december 2021

In het project TrAnsmurale PAlliatieve zorg met passende beko$tiging (TAPA$) is gekeken naar de kwaliteit en bekostiging van transmurale palliatieve zorg. Wat is de winst voor patiënt en zorgverlener? Welke uitdagingen zijn er? En hoe kunnen we er samen voor zorgen dat deze vorm van zorg straks voor elke patiënt beschikbaar is? Over deze en meer vragen gaan we met elkaar het gesprek aan in een interactief webinar op 25 januari van 16.00-18.00 uur.

Wat houdt TAPA$ in?

Het project TAPA$ heeft als doel bestaande initiatieven in transmurale palliatieve zorg te bestendigen en het ontstaan van nieuwe initiatieven te stimuleren en te faciliteren en heeft een looptijd van 2019 t/m 2021.
Op basis van declaratiedata zijn de volgende uitkomsten gemeten:

  • Mogelijke overbehandeling in de laatste levensfase (‘potentially inappropriate end of life care’)
  • Coördinatie en continuïteit van palliatieve zorg
  • Kosten

Door middel van semi-gestructureerde interviews onder zorgverleners en projectleiders zijn ervaringen binnen de TAPA$ initiatieven beschreven en geanalyseerd. In een werkgroep met afvaardiging vanuit elk initiatief, NZa en ZN zijn bekostigingsmogelijkheden geïnventariseerd en/of onwikkeld.

Resultaten

In TAPA$ werd zichtbaar dat transmurale palliatieve zorg kansrijk is, maar ook dat er nog uitdagingen zijn. Met sprekers vanuit beleid en praktijk lopen we de resultaten langs en gaan we het gesprek aan over wat ons te doen staat om uitdagingen weg te nemen. Uiteraard is er daarbij ruimte om vragen te stellen en jouw ideeën te delen.

Save the date

Het definitieve programma volgt enkele weken voorafgaand aan het webinar. Noteer de datum alvast en meld je aan via de aanmeldlink.
 

Contactpersoon
Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 16 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.