Consulentenscholing regio Propallia NZ Holland 14 november 2019

  • Datum 14 november 2019
  • Type evenement consulentenscholing
  • Tijd evenement 15.00-20.30
  • Accreditatie Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen (V&VN), verpleegkundig specialisten (VSR), huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten (ABAN) en geestelijk verzorgers (SKGV).
  • Locatie Leiden
  • Organisator IKNL

IKNL, lid van de coƶperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), organiseert in samenwerking met het Consortium Palliatieve Zorg  een scholing voor consulenten palliatieve zorg.  

De scholing is gericht op het verdiepen van de kennis en vaardigheden van de consulenten palliatieve zorg.  

Op termijn is het streven dat alle consulenten op specialistisch niveau kunnen adviseren op basis van dezelfde kennis en vaardigheden. Naast kennisdeling is kennismaking en regionale samenwerking een belangrijk doel van de scholing. 

Bent u als consulent palliatieve zorg werkzaam in een van de (transmurale) consultatieteams in de regio . Dan bent u van harte welkom! 

Programma onderdelen o.a.:

complexe casuistiek, ALS, PZ en verslaving

Wij vinden kennis belangrijk Je kunt hier jouw waardevolle kennis en ervaring met ons delen zodat dit platform én de palliatieve zorg zich verder kunnen verbeteren.