Aan de slag met palliatieve zorg in jouw onderwijs (workshop)
Agenda

Aan de slag met palliatieve zorg in jouw onderwijs (workshop)

  • Datum 22 september 2021
  • Type evenement workshop
  • Tijd evenement 10.00 - 11.00 uur
  • Plaats Online
  • Organisator O2PZ
Contactpersoon Gerard Castermans O2PZ
Laatst geactualiseerd: 17 augustus 2021

Workshop voor docenten, onderwijsontwikkelaars, curriculumontwikkelaars en beleidsmakers binnen het mbo, waarin deelnemers kunnen ontdekken op welke manier palliatieve zorg in hun onderwijs kan worden opgenomen en hoe het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 hierbij behulpzaam kan zijn. Ook wordt kennisgemaakt met de grote hoeveelheid aan onderwijsmaterialen dat beschikbaar is om inhoud te geven aan lessen.

Na het volgen van de workshop:

  • hebben deelnemers inzicht in de wijze waarop het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 ingezet kan worden in het basiscurriculum van de mbo-opleidingen
  • kunnen deelnemers de verschillende gedragskenmerken van het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 plaatsen binnen het huidige basiscurriculum
  • geven deelnemers aan welke onderdelen van het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 nog binnen het eigen basiscurriculum opgenomen moeten worden
  • kunnen deelnemers, door gebruik te maken van de toolbox (inclusief het keuzedeel MBO) op Palliaweb.nl, invulling geven aan onderwijs over palliatieve zorg in overeenstemming met het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0

Meer informatie en inschrijven

Ga voor meer informatie of aanmelden naar de website van O2PZ of download de brochure.


Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Contactpersoon Gerard Castermans O2PZ
Laatst geactualiseerd: 17 augustus 2021
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.